Mer om Hjemmeservice

Det er stort behov for at myndighetene viser handlekraft og nå gjør noe med dette store samfunnsmessige problemet. I en spørreundersøkelse foretatt av Skattedirektoratet blir det presentert seks forskjellige tiltak. Hele 55% av de spurte mener ett av tiltakene som var "enklere regelverk/enklere å kjøpe hvitt arbeid" var det som ville redusere private kjøp av svart arbeid. Kontroll og reaksjoner er vanskelig innenfor dette private markedet fordi arbeidet utføres i det private hjem og ingen av aktørene har interesse av at den straffbare handlingen/skatteunndragelsen skal bli oppdaget.
Virke foreslo allerede i 2007 å innføre skattefradrag for hjemmetjenester og har ved flere anledninger forsøkt å få politisk flertall for forslaget. I innspill til Statsbudsjettet 2011 og 2012 begrunner igjen Virke hvorfor et slikt skattefradrag må innføres. Det vises blant annet til gode erfaringer fra Finland og Sverige som har innført skattefradrag på denne type tjenester. I Finland har dette medført at svart arbeid i hjemmet er redusert fra 64 % til 25 %. Sverige innførte et fradrag på 50 % av arbeidskostnaden fra inntektsåret 2009. Etter dette har det hvite markedet for disse tjenestene eksplodert i Sverige slik at ca. 100 000 svensker benytter hvite hjemmeservice - tjenester i dag. Ved at man flytter omsetningen fra det svarte til det hvite markedet har ordningen gitt et positivt skattebidrag til staten.
En annen effekt av skattefradrag er at man får registrert alt arbeid. Dette medfører ordnede og lovlige arbeidsforhold med lovlige ansettelseskontrakter og at øvrige bestemmelser i arbeidsmiljøloven følges, blant annet arbeidstidsbestemmelser, hms, oppsigelsesvern osv. Videre at arbeidstakerne sikres pensjons- og trygderettigheter, yrkesskadeforsikring osv. En annen viktig effekt er at seriøse virksomheter ikke blir utkonkurrert av svart virksomhet. Svensk fagbevegelse har innsett den positive effekten og støtter skattefradrag
Hvorfor den rødgrønne regjering ikke innfører skattefradrag om ikke annet i mer begrenset omfang enn i våre naboland, Virke har foreslått 30 000 kroner per år, er vanskelig å forstå. Kan det være at skattefradrag uansett ikke er bra selv om det medfører større skatteinngang? Eller at renhold skal alle gjøre selv, med andre ord liten respekt for dette yrket som har tusenvis av medlemmer i LO og har fagbrev. En annen effekt enn bukt med svart arbeid og alt det medfører av negative følger, er at betydelig økt bruk av hvitt arbeid innenfor dette området slik som i våre naboland, vil kunne løse noe av "tidsklemma" for småbarnsforeldre, kunne gjøre noe med deltidsproblematikk, likestilling osv.
Virke vil fortsette arbeidet med å få innført ovennevnte skattefradrag.