Mild mars ga opptur i handelen

Publisert:

D etaljomsetningen utenom motorkjøretøyer og bensin økte med 4,2 prosent fra mars i fjor til mars i år, i følge SSBs detaljomsetningsindeks. Samlet sett er det vanskelig å vurdere styrken i marstallene og hvordan de stiller seg i dette bildet, på grunn av påskeforskyvningen og været. Men det er ikke tvil om at marsomsetningen var en etterlengtet opptur for flere av bransjene.

– Detaljomsetningen i mars må vurderes på bakgrunn av at det i mars i fjor både var påske og kaldt vær, mens det i år var mye varmere i mars og påsken falt  i april, sier sjeføkonom i Virke, Lars Haartveit.

Dette er mye av bakgrunnen til at det ble byggevarehusene som viste den sterkeste veksten fra mars i fjor (26,2 prosent – 15 prosent pluss hittil i år).

– Vi ventet to-sifret vekstrate for byggevarehusene, men drøye 26 prosent var likevel sterkt, sier Haartveit.

Postordre/internett holdt oppe den sterke veksttakten de har vist i lengre tid med en vekst på 23 prosent.

Møbelbutikkene fikk en lenge etterlengtet opptur med en vekst på 13,9 prosent i mars, noe som brakte hittil i år-tallene så vidt over på plussiden. Det samme gjaldt klær og sko: Etter negative tall i lang tid kom mars med 9,8 prosent vekst for klesbutikkene (0,3 hittil i år) og hele 19,8 prosent vekst for sko (3,5 hittil i år).

– Detaljomsetningen har vært inne i en svak trend siden  høsten i fjor. Selv om vi så en god økning, var ikke dette likevel, alt tatt i betraktning, nokså svakt? Svaret får vi med april-tallene, avslutter Haartveit.