Miljøstrategi Virke Byggevarehandel 2012—2015

Publisert:

Det er utarbeidet en strategi for miljøarbeidet i Virke Byggevarehandel. Som distributør og importør av byggevarer til det norske markedet både innenfor proffmarkedet og privatmarkedet, er det viktig at handelen viser miljøansvar. Bygninger står i mange år slik at det ikke er uten betydning hva slags løsninger og materialer som selges.

Miljøstrategien skal være utfordrende og bevisstgjørende innen bransjen på en måte som gjør at hele bransjen kommer styrket ut både når det gjelder reelle miljøforbedringer og omdømme. I forlengelsen av denne overordnede miljøstrategien skal hver medlemsvirksomhet kunne ta bevisste miljøvalg og utarbeide og forbedre egne strategier.

Strategien er delt inn i følgende tre hovedområder:

Energieffektive løsninger, avfall og miljøgifter.

Se hele strategien her: