Miljø

Publisert:

Det er etablert en 5-årsstrategi for byggevarehandelen. Denne fokuserer på energieffektivisering, miljøgifter og avfall. Strategien skal videreføres.   Se vår Miljøstrategi .