Miljødirektoratet mot sjødeponi i Førdefjorden

Publisert:

​Reiselivsdirektør Hilde Charlotte Solheim mener det er gledelig at Miljødirektoratet støtter innsigelsene mot deponering av gruveavfall i Førdefjorden.

- Førdefjorden i Sogn og Fjordane er nasjonal laksefjord og et gyteområde for kysttorsk. Det er ikke bare natur- og miljøhensyn som tilsier at man skal si nei til deponering av gruveavfall i fjorden, hensynet til naturbasert turisme må også veie tungt, sier Solheim

Hun viser til at kyst- og fjordbasert fisketurisme og lakseturisme er satsingsområder i norsk reiseliv og i Fjord-Norge som er i en i positiv utvikling, og at dette er et felt innenfor reiselivet hvor Norge har særlige forutsetninger for å lykkes.

- Verdiskapningen i lakseturisme er eventyrlig, hvis man ser mulig omsetning for lokalsamfunn i sammenheng med hvor lite laks man trenger å ta ut. Men uten fisk i elva, er det naturligvis ikke mulig å invitere i denne typen turisme.

Norske natur- og miljøkvaliteter er i særstilling vårt sterkeste fortrinn som reisemål.

- Rekreasjon gjennom aktive naturopplevelser er et sentralt formål med både nordmenn- og utlendingers reisevirksomhet i Norge. Turistene forventer ren natur som forvaltes bærekraftig og forsvarlig. Det er uforenelig med å bruke fjorden som avfallsplass. Fjordene er vår aller sterkeste internasjonale merkevare i reiselivet, og de må holdes rene og trygge også for framtidige generasjoner. Nå bør alt legge til rette for at Regjeringen sier nei til sjødeponi og legger denne trusselen mot fjord- og elevemiljøet død en gang for alle, sier Hilde Charlotte Solheim.

Les meldingen fra Miljødirektoratet her.

Les Virkes brev til regjeringen om sjødeponi her.