Mindre handel enn ventet

Publisert:

Detaljomsetningen utenom motorkjøretøyer og bensin økte med 3,1 prosent fra august i fjor til august i år, i følge SSBs detaljomsetningsindeks. Tilsvarende tall for årets 8 første måneder samlet viser en vekst på 1,7 prosent – opp fra 1,5 i juli. Bransjevinneren er postordre-/internettkjøp, som har økt med hele 18,6 prosent.

Det fine sommerværet i år preget også omsetningen i august, om enn ikke i samme grad som i juli. Når vi ser på prosentvis endring i omsetning fra tilsvarende måned i fjor, ligner bildet svært på måneden før. Vekst for bransjer som dagligvare (5,4), sport (8,3) og byggevarehus (3), og ikke minst postordre/internett. I bransjer som sko (-2,5), klær (-1,1), elektriske husholdningsartikler (-0,9) og møbler (-0,3) ble derimot omsetningen redusert.

- Høy vekst for postordre/internett tror vi vil fortsette. Men for øvrig mener vi mønsteret i juli/august som nevnt var preget av været, og at "sjeldenkjøpsbransjene" vil bli bedre besøkt utover høsten, sier sjeføkonom i Virke, Lars Haartveit.