Mineralvannavgift må reduseres nå

Publisert:

Avgiften på mineralvann økte med 40 prosent i 2018. Regjeringen vil vente med å redusere avgiften og sette ned et utvalg. Nei, avgiftsøkningen må reverseres først, sier Virke Handel.

Avgiften på mineralvann (alkoholfrie drikkevarer) og en høy emballasjeavgift gjør mineralvann til en av de viktigste lokkevarene for Ola og Karis grensehandel. Den voksende handelslekkasjen på nettet og i svenske grenseområder var hovedtema i dagens høring om statsbudsjettet i næringskomiteen.

Tall fra SSB viser at grensehandelen på den svenske siden av grensen har økt sterkt de seneste år og at den fysiske grensehandelen er oppe i over 15 milliarder kroner årlig. I tillegg handler nordmenn varer på nettet i utlandet for om lag 22 milliarder kroner, hvorav over 18 milliarder er varer med verdi under 350 kroner, ifølge SSB.

Se saker om 350-kronersgrensen i statsbudsjettet

En analyse utarbeidet av Menon Economics i 2017 viser at den fysiske grensehandelen koster nær 12.000 arbeidsplasser og 7,8 milliarder kroner i tapt verdiskaping. Årsakene til den voldsomme veksten i nordmenns grensehandel er åpenbart flere. Avgiftspolitikken er blant dem, særlig forskjeller i norske og svenske (og danske) særavgifter på nærings- og nytelsesmidler.

Det er flere særavgifter som bidrar til den store og økende grensehandelen. Sjokolade- og sukkeravgiften og avgift på alkoholfrie drikkevarer ble økt sterkt i 2018. Men bare økningen i sjokolade- og sukkeravgiften reverseres.

Se oversikt over særavgifter og toll i statsbudsjettet for 2019

Virke Handel er glad for regjeringens forslag om å reversere avgiftsøkningen på sjokolade- og sukkervarer, slik at avgiften kommer tilbake på 2017-nivå. I statsbudsjettet for 2018 ble avgiftssatsen økt med 80 pst. Økningen for 2018 har ført til at norske forbrukere kjøper mer sjokolade, kjeks og godteri fra utenlandske nettbutikker og på grensehandel i Sverige. Dette blir også stimulert av 350-kronersgrensen for avgiftsfri handel i utenlandsk nettbutikk, som omfatter både merverdiavgift og særavgifter.

Avgiften på alkoholfrie drikkevarer ble økt med 40 prosent i budsjettavtalen for 2018. Dette blir ikke reversert i 2019-budsjettet. Virke mener avgiftsøkningen på mineralvann er minst like skadelig for handelen og næringsmiddelindustrien i Norge som sjokolade- og sukkeravgiften. Mineralvann har også emballasjeavgift som gjør at dette er en av de aller mest utsatte grensehandelsvarene. Avgiftsøkningen for 2018 får store og raske konsekvenser, og Virke Handel mener det er for sent å vente på at regjeringen vil sette ned et utvalg for å se på avgiften. Det må handles i 2019, ikke i 2020. Virke handel mener primært at avgiften på alkoholfrie drikkevarer må settes ned til minst opprinnelig nivå umiddelbart. Videre er det viktig at en eventuell endring i innretningen ikke stimulerer til økt grensehandel, og at produsentene gis tid til omstilling for eventuell ny avgift trer i kraft.

Virke handel registrerer at Helse- og omsorgsdepartementet nevner behov for kunnskap hvilke matvarer nordmenn grensehandler. Vi er imidlertid skuffet over at Nærings- og fiskeridepartementet ikke tar inn over seg behovet for kunnskap om både digital og fysisk grensehandel. Dagens kunnskapsnivå er for lavt og oppstykket.

Virke Handel ber i høringen i næringskomiteen 16. oktober (og i finanskomiteen 15. oktober) om at avgiftsøkningen på alkoholfrie drikkevarer i 2018 reverseres tilbake til 2017-nivå for å demme opp for den økende grensehandelen, Virke handel ber videre om merknader fra næringskomiteen om at det iverksettes kunnskapsinnhenting om grensehandelen, som basis for målrettet politikk for å motvirke den.

Les hele høringsbrevet fra Virke handel til næringskomiteen på Stortinget