Minstelønn i hotell- og restaurantbransjen?

Publisert:

Fellesforbundet, som organiserer medarbeidere i hotell- og restaurantbransjen, har i februar vedtatt å be LO om å jobbe for minstelønn innen hotell- og restaurant. Hva betyr det?

Foto: Pers Hotel

Hva er allmenngjøring?

Allmenngjøring betyr at man tar deler av en tariffavtales lønns- og arbeidsvilkår og gjør dem gjeldende for en hel bransje. I dette tilfellet ønsker Fellesforbundet å allmenngjøre minstelønnsbestemmelsene i Riksavtalen og dermed forskriftsfeste at de skal gjelde for alle arbeidstakere innenfor overnattingsvirksomhet, serveringsvirksomhet, cateringvirksomhet og lignende.

Hva skjer nå?

For å få til en allmenngjøring skal saken behandles i en fastlagt prosess.

Først skal det sendes en begjæring fra en arbeidstakerorganisasjon med minst 10 000 medlemmer. (Det er derfor Fellesforbundet ber LO om å sende begjæringen) En begjæring er et krav om allmenngjøring av en tariffavtale og skal inneholde dokumentasjon på at kravene til allmenngjøring er oppfylt.

Begjæringen sendes til Tariffnemnda som tar stilling til om kravene er oppfylt. Kravene er at det skal dokumenteres at utenlandske arbeidstakere utfører eller kan komme til å utføre arbeid på vilkår som samlet sett er dårligere enn det som gjelder etter landsomfattende tariffavtaler for vedkommende fag eller bransje, eller det som ellers er normalt for vedkommende sted og yrke.

Tariffnemnda skal dernest undersøke saken og vil sende et eventuelt utkast til forskrift på høring. Når høringssvarene er inne vil de treffe avgjørelsen om kravene er oppfylt og dermed om det skal innføres minstelønn.

Ta kontakt!

Virke vil holde deg oppdatert på saken, men har du ytterligere spørsmål om allmenngjøring, ta gjerne kontakt.

Lenker:

Tariffnemnda

Lov om allmenngjøring

Forskrift om informasjons- og påseplikt og innsynsrett

Nyhetssak fra Fellesforbundet