Møbel & Interiør AS er etablert

Publisert:

Hovedorganisasjonen VIRKE/faghandel og Norsk Industri møbel+interiør har gått sammen med og fagpresseforlaget Lodiz AS i et nytt selskap, Møbel & Interiør AS, til å forestå utgivelsen av bladet Møbel & Interiør med tilhørende nettsted.

Styreleder Ingrid Thinn Bjerke, styremedlem Egil Sndet fra Norsk Industri møbel+inteiør og Odd Henrik Vanebo, bladets redaktør

- Formålet er å lage en informasjonskanal for aktørene i hele verdikjeden, altså for hele møbel- og interiørbransjen, opplyser styreleder Ingrid Thinn Bjerke fra Hovedorganisasjonen Virke/faghandel og styremedlem Egil Sndet fra Norsk Industri møbel+inteiør.

Lik vektlegging

Møbel & Interiør er en videreføring av fagbladet møbelhandleren, etablert i 1929. Utgiver siden 2012 har vært fagpresseforlaget Lodiz AS, som eies og drives av Odd Henrik Vanebo, som også har vært bladets redaktør. Han fortsetter i denne rollen, men nå med lik vektlegging av møbel- og interiørindustrien og møbelhandelen som en forutsetning for den videre redaksjonelle drift.

Erfaren fagpresseredaktør

Odd Henrik Vanebo har en lang og allsidig praksis som fagpresseredaktør og -utgiver. Blant annet var han i en årrekke sjefredaktør i næringsrevyen, og han har skrevet flere fagbøker også om norsk industri. Bl.a. Ble han engasjert til å skrive sluttrapportene for 'EFFEKT 2010 – et industrielt bransjeprogram for lønnsom produksjon i norge' og 'PROFF – produksjon for fremtiden' (2012), basert på intervjuer med aktørene.
En ledetråd i stoffprioriteringen i Møbel & Interiør er tips for bedre lønnsomhet, først og fremst ved å eksponere bedrifter som 'best practice'.

Skal ikke subsidieres

Bladutgivelsen baserer seg ikke på subsidier fra utgiverorganisasjonene. – det økonomiske grunnlaget er gruppeabonnement – frivillige, vel å merke, presiserer redaktøren og forleggeren. Bladdriften har gått i break-even siden han overtok i 2012. Med de to organisasjonene på laget, vil driftsgrunnlaget styrkes, mener den erfarne fagpresseaktøren.