Moderat for markedsanalysebransjen

Publisert:

​ Nye tall fra Virke viser at 2013 ble et moderat år for markedsanalysebransjen. Bransjens omsetning steg med beskjedne 0,6 prosent og landet på 854 millioner kroner i 2013. 8 av 10 omsetningskroner havner hos de fire ledende aktørene i markedet. TNS Gallup har alene en markedsandel på drøyt 30 prosent.

Den norske markedsanalysebransjen domineres av et fåtall store aktører som står for en vesentlig del av bransjens samlede omsetning. De siste årene har TNS Gallup, Nielsen, Norstat Norge og Ipsos hatt en samlet markedsandel på stabilt rundt 80 prosent. Bransjens øvrige omsetning fordeler seg på et titalls mindre aktører. I sum ble omsetningen i 2013 på nivå med utviklingen i 2012.

Direktør for Virke Kunnskap og teknologi, Alisdair Munro, mener bransjen utsettes for konkurranse for flere hold, og at dette kan forklare hvorfor omsetningen holder seg stabil:

- Fra 2011 til 2012 sank omsetningen med 2,3 prosent, mens tallene for 2013 viser tilnærmet flat utvikling på topplinjenivå. Årsaken til den moderate utviklingen kan delvis forklares med den generelle økonomiske situasjonen for næringslivet. En annen årsak finner vi i bransjekonkurranse fra selskaper innen rådgivning. I kombinasjon med at det foregår en viss insourcing gjennom at enkelte selskaper velger å bygge opp egne analyseavdelinger for kunde- og markedsinformasjon, kan dette forklare bransjens omsetningsutvikling, sier han.

Hovedorganisasjonen Virke organiserer majoriteten av markedsanalysebransjen, herunder alle de store selskapene innen bransjen.