Moderat vekst i detaljomsetningen

Publisert:

Detaljomsetningen utenom motorkjøretøyer og bensin økte med 1,7 prosent fra desember i fjor til desember i år, i følge SSBs detaljomsetningsindeks. Tilsvarende tall for hele året samlet viser en vekst på 1,8 prosent, og er dermed uendret fra november.

Postordre/internett fortsatte som den klare vinneren med en oppgang på hele 27,1 prosent fra desember 2012 til desember 2013. Omsetningen i byggevarehusene var også god med en vekst på 5,9 prosent

målt på denne måten, mens den svake utviklingen fortsatte for klesbutikkene (-3) og skobransjen (-8,9) i en uvanlig varm desembermåned. Etter en november som ble klart bedre enn ventet, falt sportsbransjen litt tilbake i desember med en 12-mnd vekst på -2,9 prosent. Møbelbransjen er nok også skuffet etter en nedgang på 2,8 prosent, mens veksten i dagligvare på 2,9 prosent må karakteriseres som helt grei.

- Samlet sett er dette litt i underkant av vår julehandelsprognose (2,5 prosent), men høyere enn det kjøpesenter-indeksen fra Kvarud analyse antydet (0,7 prosent). Og slik har det vært store deler av høsten: Moderat vekst, og noe svakere for kjøpesenterindeksen enn for detaljomsetningen samlet, sier sjeføkonom i Virke, Lars Haartveit.

Totalt ble detaljomsetningen i 2013 klart svakere enn vi ventet på forhånd, særlig i 2. halvår. Dette gjelder selv om tall fra den terminvise omsetningsstatistikken for detaljhandelen, som baserer seg på et større datagrunnlag enn detaljomsetningsindeksen, viser en sterkere vekst for den perioden vi så langt har tall for (t.o.m. august 2013). Forskjellen for perioden januar-august var i underkant av 1 prosentpoeng. For enkelte av bransjene var forskjellene betydelig større enn dette.