Moodindicator Q1 2014

Publisert:

I samarbeid med Efamro gjennomfører Virke på jevnlig basis undersøkelser for å måle markedsanalysebransjens forventninger for den kommende perioden

​Målingen gjennomføres i flere land og gir en pekepinn på bransjens utvikling nasjonalt og internasjonalt.

Rapporten for første kvartal 2014 finner du her.

Ved bruk av rapporten eller enkeltopplysninger i denne, skal Virke/Efamro akkrediteres.