Morgendagens omsorg

Publisert:

Regjeringen la fredag frem stortingsmeldingen Morgendagens omsorg. Stortingsmeldingen har en positiv og offensiv innstilling til utvikling og bruk av velferdsteknologi, men det må i større grad settes i et kommunikasjons- og samhandlingssystem. Meldingen er for lite offensiv når det gjelder samhandling med private og ideelle, mener Virke.

Direktør for Virke Ideell, Torbjørg Aalborg, viser til at Hagen-utvalget pekte spesielt på gevinsten av å øke det ideelle tilbudet.

- Virke mener at stortingsmeldingen her er for passiv. Det er paradoksalt når regjeringen nylig har skrevet under på en samarbeidsavtale med ideelle i helse- og omsorgssektoren, sier Aalborg.

Virke er opptatt av følgende innovasjonsspor i omsorgssektoren:

  • Mangfold

    bidrar til innovasjon i seg selv. Et mangfold av leverandører; ideelle, private, offentlige, gir de beste forutsetninger for innovasjon. Et mangfold fremmer brukernærhet og valgfrihet.

  • Velferdsteknologi handler først og fremst om informasjonsflyt mellom nivåer og institusjoner – og ikke minst til brukere. For å utvikle riktig velferdsteknologi må det skapes konkete arenaer for et tett samspill mellom brukerne, teknologibedriftene og fagmiljøene i omsorgssektoren. Det må lages egne virkemidler for tjenesteinnovasjon og teknologiutvikling i omsorgssektoren.

  • Brukerstyrt innovasjon (BPA). BPA et eksempel på av brukerne av velferds- og omsorgsløsninger selv har tatt kontrollen på hvilken bistand de ønsker i hverdagen. BPA har f.eks. bidratt til at mange funksjonshemmede har en bedre hverdag og fungerer bedre i arbeidslivet en tidligere.

  • Samhandlingsdrevet innovasjon: Apotek. Apotekenes kompetanse og tilgjengelighet over hele landet bør i større grad utnyttes ifm samhandlingsreformen. Riktigere legemiddelbruk kan alene spare samfunnet for milliardbeløp. Apotekene kan f.eks bidra mer mht dosering av medisin og veiledning av sykehjem i riktig legemiddelbruk. I tillegg kan apotekene avlaste helsetjenesten i mer tradisjonelle oppgaver, som blodprøver og deler av pasientoppfølgingen.

Les hele stortingsmeldingen her.