Møt Virke inkasso på Arendalsuka

Publisert:

Virke inkasso inviterer i samarbeid med tankesmien Civita til debatt om hvilket ansvar myndighetene har or å unngå at nordmenn havner i en vanskelig privatøkonomisk situasjon. Formålet med debatten er å rette oppmerksomheten mot viktige tema som blant annet etableringen av gjeldsregister og veksten i forbruksfinansiering. Alle medlemmer av Virke inkasso er varmt velkommen på arrangementet som også er åpent for andre.

Arendalsuka er Norges største politiske møteplass og samler hvert år alt som kan krype og gå av politikk- og samfunnsliv for meningsutveksling, diskusjon og debatt. Arendalsuka er partipolitisk uavhengig, og har som mål å styrke troen på politikk og politisk debatt.

Virke inkasso arrangerer i samarbeid med Civita debatten «Hvordan unngå at nordmenn havner i luksusfella?» Arrangementet avholdes onsdag 15.august kl.11-12 på Madam Reiersen i Arendal sentrum.
Debatten innledes av et kort innlegg der vi fokuserer mer på de mer logiske forklaringene bak de senere års vekst i forbruksfinansiering. I forlengelsen av dette har vi invitert et politisk panel bestående av fremtredende stortingspolitikere til å debattere viktige forhold knyttet til nordmenns privatøkonomi, herunder også hva myndighetene kan bidra med for å hindre at nordmenn havner i et privatøkonomisk uføre.

Alle medlemmer av Virke inkasso er hjertelig velkommen til arrangementet.

 

Les på arendalsuka.no her