Møte med sykehusdirektørene i Virke

Publisert:

​ Sykehusdirektørene i Virke møttes onsdag for å få en første presentasjon av regjeringens arbeid med nasjonal helse- og sykehusplan. Avdelingsdirektør og prosjektleder i HOD, Heidi Langaas, presenterte arbeidet så langt og har lovt å være lydhør for innspill fra direktørene fra landets private, ideelle sykehus.

- Regjeringens helse- og sykehusplanlegging er meget høyt prioritert, så vi har grunn til å forvente en offensiv satsning. Virkes ideelle aktører har kompetanse, fleksibilitet og et kostnadsnivå som gjør dem svært egnet til å stå i første rekke når det gjelder å levere gode helsetjenester i framtiden. Jeg er glad for at det var stort engasjement og tydelige meninger på sykehusdirektørmøtet i dag, sier direktør for Virke Ideell, Torbjørg Aalborg.