Møte om ny bransjestandard for konvertering av inkassoporteføljer

Publisert:

En arbeidsgruppe bestående av representanter for Lindorff og Kredinor er i gang med å utarbeide en bransjestandard for konvertering av inkassoporteføljer mellom byråer.

Formålet med standarden er å gjøre det enklere å overføre porteføljer på tvers av inkassoforetakene. Arbeidsgruppen inviterer med dette til et møte 29.august kl.14-16 i våre lokaler for å presentere foreløpig utkast, samt få innspill til standarden. Vi håper en eller flere representanter for din virksomhet ønsker å delta på dette arbeidsmøtet slik at man kan ferdigstille arbeidet tidlig i høst og gjøre standarden gjelde for alle aktuelle inkassoforetak.

Praktisk informasjon om møtet:

Dato: 29.august

Kl.14-16

Sted: Hovedorganisasjonen Virke, Henrik Ibsens gt.90, Oslo.

 

Fint med tilbakemelding med hensyn til deltakelse innen 15.august d.å.