Møtekalender

Her følger en oversikt over relevante møter og arrangementer for bransjen. Siden oppdateres fortløpende.

Styremøter våren 2014

Tirsdag 28. januar

Torsdag 20. mars

Årsmøte og ledersamling
Torsdag 15. mai 2014

Treningskonferansen

Fredag 14. november 2014