Motivasjon og barrierer – en undersøkelse fra IHRSA

IHRSA (The International Health, Racquet & Sportsclub Association) har i en rapport basert på en undersøkelse I USA, presentert årsaker til at amerikanerne begynner å trene, fortsetter og forlater treningssentre. Rapporten omfatter også spørsmål rettet mot ikke- medlemmer og deres barrierer for ikke å begynne å trene.

Rapporten finner du her.

Noen av begrepene som brukes i rapporten trenger muligens en forklaring:

Generasjonsbetegnelsene:

Eisenhover - født før 1945
Baby Boomer - født 1945-1964
Gen X - født 1965-1980
Gen Y - født 1981-1998
Gen Z - født etter 1998