Museumsoppgjøret: Etablering av referansegruppe

Publisert:

For å sikre god forankring og felles målsetninger har Virke valgt å etablere en egen referansegruppe fra museene som skal jobbe inn mot oppgjøret 2016 og i den kommende tariffperioden.

​Målsetning er å sikre tett dialog og god forankring underveis. Referansegruppen vil avholde møte før sommeren og før årets HUK forhandlinger, deretter vil det bli arbeid i kommende tariffperioden, men bakgrunn i det partene blir enige om i tariffoppgjøret 2016.

Referansegruppen ledes av forhandlingssjef Bård Westbye (Virke) og består i tillegg av:

-Ivar Gunnar Braathen – Sunnmøre Museum

-Stig Hoseth – Anno Museum (Norsk Skogmuseum)

-Målfrid Snørteland – Jærmuseet

-Gunn Bratseth  - MIST

-Eiwor Winther Sunesen – Drammens museum

Forhandlingsutvalget er i tillegg utvidet med en ny representant fra museene, noe som innebærer at museene vil være representert med to representanter i forhandlingsutvalget 2016-2017.