Mye å lære for mange på Byggevaredagen

Publisert:

​I hvor stor grad makter aktørene i byggenæringen å henge med i utviklingen? Etter årets Byggevaredag er dette et relevant spørsmål. Stikkordet er internasjonalisering. Fortsatt er det altfor mange som har hode og hender i den hjemlige andedammen. Det kan komme til å straffe seg.

Årets Byggevaredag, som ble gjennomført på Ullevål Business Class i Oslo i går, samlet mer enn 170 deltagere fra alle deler av næringen. I arrangementets 13 år lange historie er dette rekord. Innholdet bød på en bratt og utfordrende lærekurve. Her var det mye tankevekkende å ta med seg hjem.

Det som klart og tydelig kan slås fast er at mange innarbeidede sannheter i næringen står for fall, ikke minst i forhold til byggevareprodusenter og byggevarehandel. Vi står overfor en utvikling som, på mer enn en måte, strekker seg ut over landets grenser. Til dette hører en økende grad av import, blant annet av byggmoduler, byggevareprodukter og arbeidskraft.

Høyt kostnadsnivå og fallende produktivitet er noe av det som setter negativt preg på den innenlandske konkurransekraften. Dette ble blant andre satt i perspektiv av adm.direktør Baard Schumann i Selvaagbygg Bolig, som i stadig større utstrekning bygger boliger med moduler importert fra utlandet. Byggmester Kjell Skog fra Tromsø festet oppmerksomheten på byggenæringens manglende evne til å ta i bruk ny teknologi, og hvor lite koordinert næringen er i innsatsen for å utvikle konkurransefortrinn til fellesskapets beste. Direktør Jørgen Leegaard i BNL gjorde interessante refleksjoner rundt tilstanden i det byggrelaterte arbeidskraftmarkedet.

Advokat Geir Lippestad, som neppe trenger nærmere presentasjon, snakket om omdømmebygging med utgangspunkt i verdibasert kommunikasjon. Statssekretær Willy Amundsen i Kommunal- og moderniseringsdepartementet lovet høyt og tydelig å forenkle, fornye og forbedre de byråkratiske byggprosessene. Sjefsøkonom Roger Bjørnstad begrunnet at det fortsatt er mye livskraft i norsk økonomi.

Byggevaredagen 2014 ble avrundt med skrått blikk på marked og kommunikasjon i det 21. århundre. Her var temaene blant annet håndtering av utenlandsk arbeidskraft, merkevarebygging, BIM, og, ikke minst, hvordan planlegge for en usikker fremtid.  Her var det mye å lære for mange. Det bør inspirere til ytterligere oppslutning på Byggevaredagen 2015.

Presentasjonene finner du på www.byggevaredagen.no