Nå kan du distribuere digitale CLP-etiketter gjennom NOBB

Publisert:

​​Nye regler fra Miljødirektoratet når det gjelder CLP-etiketter. Det er bare fire måneder igjen til denne fristen går ut så det er ingen tid å miste.

Alle kjemiske stoff og stoffblandinger skal fra 1 juni 2015 klassifiseres, merkes og emballeres (CLP) i henhold til nye regler fra Miljødirektoratet. Dette har medført etikettombytte for leverandører og produsenter, men også at de varer som selges gjennom netthandel må ha CLP-etiketten tilgjengelig for distributør.