Nå kommer de nye sedlene

Publisert:

Har du oversikt over hva det vil si for din virksomhet?

masse 200-kronerssedler
De nye 200-kronerssedlene vil, sammen med 100-kronerssedlene, rulles ut allerede 30. mai.

– Alle som håndterer kontanter må raskt lærer seg å kjenne igjen de nye sedlene og de sikkerhetselementene som er lagt inn i de, sier Thor Martin Bjerke, sikkerhetsrådgiver i Virke. 

Tirsdag 30. mai rulles de to første sedlene i den nye serien, 100- og 200-kronersseddelen, ut. Norges Bank vil ha et lanseringsarrangement i Svolvær denne dagen. 

De nye sedlene kan bestilles fra mandag 29. mai, men vil først bli utlevert fra sentralbankdepotene fra klokken 14:00 den 30. mai. 

– Det er også viktig å ha informasjonsmateriell tilgjengelig
for kundene slik at også de blir raskt kjent med sedlene. I en overgangsfase kan det være mange som ikke
kjenner til seddelbyttene og som vil reagere når de får en ny seddel i hånden, fortsetter Bjerke. 

På Norges Bank sine hjemmesider, finnes det et bredt utvalg av informasjonsmateriell om de nye sedlene. Oversikt over hva som kan bestilles / lastes ned, samt lenke til hvordan selve bestillingen gjøres, finner du her.

På den samme nettsiden vil det også bli lagt ut instruksjonsfilm og powerpoint-presentasjon som kan brukes til informasjon og opplæring av egne ansatte. Dette vil bli tilgjengelig i perioden fram til lansering.

Mobilappen «Nye sedler» viser de sentrale sikkerhetselementene som hjelper deg å skille en ekte seddel fra en falsk. Appen skal være tilgjengelig i AppStore eller Google Play fra og med lanseringsdagen.