Nå må alle være med i returordninger for emballasje

Publisert:

For å sørge for at mer emballasje blir gjenvunnet, innføres nå et krav om at alle som produserer eller importerer emballerte varer blir med i en returordning.

Masse forskjellig emballasje
Det har vært frivillig å være med i en returordning - men nå blir det lovpålagt for alle som produserer eller importerer varer med emballasje

Hvert år sendes det ut om lag 580 000 tonn emballasje på det norske markedet. Om lag 87 000 tonn av dette tar ikke produsent eller importør ansvar for, ifølge beregninger gjort av Grønt Punkt Norge.

Dette er en av grunnene til at Klima- og miljødepartementet har kommet med en ny avfallsforskrift som blant annet sier at alle som produserer eller importerer emballerte varer må ta ansvar for at emballasjen samles inn og gjenvinnes gjennom en godkjent returordning.

– Denne forskriften vil bidra til at Norge innfrir forpliktende EU-mål for materialgjenvinning av emballasjeavfall, sier direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet.

Fristen for å etterleve kravet utløp 1. januar 2018. Forskriften gjelder for produsenter og importører som tilfører markedet mer enn 1000 kilo emballasje årlig.

– Har latt konkurrenten betale for seg

Fra midten av 1990-tallet og helt fram til i dag har det vært frivillig for virksomheter å være medlem av en returordning og på denne måten ta sitt miljøansvar. Det blir betalt for om lag 85 prosent av all emballasjen på det norske markedet, og administrerende direktør Jaana Røine i Grønt Punkt Norge betegner systemet som vellykket. Stiftelsen har i dag 6500 medlemmer i sitt register.

– De frivillige bransjeavtalene som ble inngått med miljømyndighetene på midten av 90-tallet har gjort at mange bedrifter har tatt ansvar for at emballasjen de sender ut på markedet blir levert til gjenvinning gjennom Grønt Punkt Norge, sier Røine.

– Beklageligvis er det også en del virksomheter som ikke har tatt dette ansvaret og i praksis latt konkurrentene betale for innsamling og gjenvinning av deres emballasje. De siste årene anslår vi at ca. 15 prosent av emballasjen ikke er blitt tatt ansvar for, forteller hun.

Lurer du på hva dette betyr for deg? Ta kontakt med oss, så skal vi hjelpe deg med å etterleve de nye kravene.