Når du mister en som står deg nær

De fleste opplever en dag å være nærmeste pårørende ved et dødsfall. Kanskje kommer det plutselig og uventet - en ny situasjon som er tung og vanskelig å klare.

Sorg er en naturlig reaksjon på tap av en som står deg nær- I de senere årene er vi blitt mer og mer klar over hvor viktig det er at de etterlatte våger å akseptere sin sorg, og ikke flykter fra den.

Sorgen er ikke lik hos alle. Den varierer i styrke og den oppleves forskjellig. Den sørgendes personlighet og forholdet til den avdøde er to av faktorene som avgjør hvordan sorgen kommer til uttrykk.
Fordi sorg oppleves og uttrykkes ulikt, er det viktig å ha respekt for hvert enkelt menneskes sorgreaksjoner, både din egen og andres.

Valg av gravferdsbyrå

Det er avdødes familie selv som skal velge det gravferdsbyrået de ønsker å samarbeide med, ettersom det er de som er oppdragsgivere og bærer det økonomiske ansvar for gravferdskostnadene. Dette gjelder uavhengig om dødsfallet skjer i hjemmet, på sykehus eller alders- eller sykeinstitusjon. Når de pårørende skal velge det byrå som skal bistå ved gravferden, kan de finne oversikt over hvilke byråer som finnes i distriktet i telefonkatalogens yrkeslister under rubrikken: "Begravelses- og kremasjonsbyråer" evt. "Gravferds- og kremasjonsbyråer"

Hva kan et gravferdsbyrå bistå med?

 • Fastsette tider for overføring, gravferd, urnenedsettelse.
 • Kontakt med prest, musikere, sangere, gravlund o.a.
 • Skaffe kiste og utstyr, stelle avdøde.
 • Ordne transport av kisten.
 • Ordne papirer til skifterett, politi, trygdekontor etc.Annonsere.
 • Trykke salmer og takkekort.
 • Ordne blomster, dekorasjoner, kranser.
 • Legge til rette for - og delta under sørge- høytideligheten.
 • Melding til og oppgjør med trygdekontor.
 • Ordne med minnesamvær.
 • Nedsettelse av urne.
 • Ordne med inskripsjon på gravmonument, trekors og gravlykt.
 • Noen byråer formidler også tjenester som rengjøring av bolig med rydding og bortkjøring .