Når kommer foreningens bransjenorm i forbindelse med ny personopplysningslov?

Virke inkasso vil i løpet av den nærmeste tiden ferdigstille ny bransjenorm i forbindelse med personopplysningsloven.

Arbeidet med normen har tatt lenger tid enn forutsett på grunn av stor kompleksitet i lovverket i kombinasjon med sen avklaring fra myndighetenes side med hensyn til enkelte forhold. Det er mål at bransjenormen frigis i løpet av august/tidlig september. Vi minner om at det finnes en eksisterende bransjenorm som danner et godt utgangspunkt for å være compliant også etter innføringen av ny personopplysningslov. Dokumentet fås ved henvendelse til Virke inkasso.