Nettbutikkene går inn i Virke

Publisert:

​Felles interesser og felles mål gjør at netthandlernes bransjeorganisasjon, Distansehandel Norge, har besluttet å la seg innlemme i Hovedorganisasjonen Virke.

Gerhard Anthun, daglig leder i Distansehandel Norge

​Sammenslutningen ble offentlig i dag, og gjelder fra årsskiftet.

– Dette vil gjøre vårt arbeid for nettbedriftene mer synlig og slagkraftig. Samtidig vil en sammenslåing styrke sertifiseringsordningen Trygg E-Handel slik at den vil kunne omfatte mange flere nettbedrifter, sier daglig leder i Distansehandel Norge, Gerhard Anthun.

Netthandlernes organisasjon vil bli en ny enhet i Virke: Virke e-handel. Virke representerer fra før over 18 000 norske virksomheter med til sammen 220 000 ansatte.

– Vi ser at netthandelen øker kraftig. Veksten siste år var fire ganger raskere enn i vanlig butikkhandel. Vi registrerer også at e-handelen blir stadig mer internasjonal og oftere møter flere komplekse bransjeutfordringer. I denne sammenheng er Virke en naturlig partner. Vi har tidligere hatt godt samarbeid med Virke. Det er en stor, ressurssterk organisasjon med mye kompetanse, noe som vil gjøre et medlemskap i Virke e-handel attraktivt. Blant annet har Virke vært en god støttespiller i Distansehandel Norges innsats for å fjerne den såkalte 200-kronersgrensen for momsfritt kjøp fra utlandet, sier Anthun.

Han peker på den helt ferske rapporten Virke har fått utarbeidet om netthandel fra utlandet.

– Rapporten viser blant annet at hele 57 prosent av alle nettkjøp av varer til en verdi under 200 kroner, blir foretatt hos utenlandske nettsteder. Slik 200-kronersgrensen fungerer, favoriserer den utenlandske nettbutikker fordi norske nettforetak ikke har noe fritak og må svarer moms fra første krone, sier Anthun.

Distansehandel Norge ble etablert som Norsk Postordreforening i 1983. Foreningen har i alle år arbeidet for at kjøp på postordre og nå på nett, skal være trygt og kundevennlig. Som en følge av dette etablerte foreningen i 2011 sertifiseringsordningen Trygg E-Handel. Nærmere 150 norske nettbutikker er nå Trygg E-Handel-sertifisert.