Nettbutikker i FOs søkelys

Publisert:

Ni av ti nettbutikker sviktet da Forbrukerombudet (FO) foretok kontrollkjøp. Bare én av butikkene leverte lovpålagt informasjon sammen med varen.

​Juridisk direktør hos Forbrukerombudet, Frode Elton Haug, vil på Virke e-Handels Vårsamling redegjøre for FOs undersøkelser og mulige sanksjoner.

Lovverket har skjerpet kravene til hva slags informasjon nettbutikkene plikter å sende kunden samtidig med varen.

– Det dreier seg om angreskjema samt opplysninger om varen med mer. Av ti kontrollerte butikker var det bare én som hadde alt i orden, forteller Haug.

Dette er ikke den eneste gangen at FO har satt søkelys på netthandelen. I oktober–november ble i alt 130 nettbutikker kontrollert. Hele 99 av dem fikk én eller flere merknader.

– Resultatet var langt fra tilfredsstillende. Så gjorde vi en ny undersøkelse i februar, der 125 av de 130 butikkene ble sjekket på ny. Nå fikk vi et helt annet resultat: 91e-butikker tilfredsstilte alle lovens krav, mens 34 butikker fortsatt fikk merknader.

– Av disse 34 var 11 Trygg E-handel-sertifisert. Uavhengig av alvorlighetsgrad på forsømmelsene, burde disse forretningene vært feilfrie, mener Haug.

Han sier at den nye angrerettloven som trådte i kraft i juli 2014 kom med omfattende nye krav.

– Men etter halvannet år mener vi forretningene har hatt god tid på seg til å innrette seg etter lovverket.

På spørsmål om hvilke gjengangerfeil undersøkelsene avslører, lister Haug opp tre:

  • Manglende eller uklar informasjon om lengden på angrefristen og fra når den begynner å løpe.
  • Manglende opplysninger om bedriftens identitet, kontakttelefon, epost eller andre måter å komme i kontakt på.
  • Info om returkostnader ved bruk av angreretten. Før dekket selger dette, nå kan forretningen kreve at kunden tar returkostnadene, men kunden må opplyses om dette i forkant.

Nettbutikker som ikke retter seg etter pålegg risikerer sanksjoner. Enten i form av tvangsmulkt som begynner å løpe hvis ikke påpekte feil er rettet innen en satt tidsfrist, Eller ved vesentlige lovbrudd: Overtredelsesgebyr.

Advokat Hege Stokmo i Virke følger nettbutikkene tett. Hun uttaler at det er viktig og bra at FO kontrollerer og passer på at regelverket følges. Dog skulle hun ønske at FO hadde mer fokus på at det er ulik alvorlighetsgrad på bruddene og påpeker videre at ikke alle forsømmelsene har like stor betydning for forbrukeren. Eksempelvis spiller det mindre rolle om forbruker mottar opplysninger om størrelsen på returkostnader når nettbutikken uansett opererer med fri retur. Når det er sagt følges de forhold som ble avdekket under kontrollen opp av både nettbutikkene og Trygg E-handel hvor målsetningen er at man skal unngå slike merknader igjen.