Netthandlet for 17,6 milliarder

Publisert:

I fjorårets siste kvartal kjøpte vi varer på nett for 7,7 milliarder kroner. Dette er en økning på hele 20 prosent fra 3. kvartal.

I følge SSBs detaljomsetningsindeksen økte omsetningen av detaljvarer med om lag 10 prosent, mens netthandelen altså økte med dobbelt så mye i samme periode. Totalt handlet vi varer og tjenester på nett for 17,6 milliarder kroner.

– Økningen har dels sammenheng med at forbrukerne handler stadig flere av julegavene over nett. Hele 58 prosent av befolkningen kjøpte en eller flere julegaver på denne måten i løpet av desember.Omsetningen for "data, hjemmeelektronikk, hvitevarer" var eksempelvis hele 97 prosent høyere i desember enn november, mens omsetningen for "klær, sko, accessories" var 68 prosent høyere i desember enn måneden før, sier fagsjef i Virke, Johanne Kjuus.

De to største varekategoriene på nett "data, hjemmeelektronikk og hvitevarer" og "klær, sko, accessories", hadde en økning i omsetning fra 3. til 4. kvartal på henholdsvis 8 og 18 prosent. Aller størst vekst fra 3. til 4. kvartal var det imidlertid innen varegruppene "barneutstyr, leker, brettspill" og "foto, video", begge med en økning på hele 96 prosent.

Andelen av netthandelsomsetningen med varer som går til norske nettbutikker øker, fra om lag 75 prosent i 3. kvartal til om lag 80 prosent i 4. kvartal 2013.

– Økningen har trolig sammenheng med at vi ved julegavekjøp prioriterer sikker og rask levering, samt bedre muligheter når det gjelder angrefrist og bytterett, sier Kjuus.

Færre kjøp av ferie- og fritidsreiser

Netthandelsomsetningen med ferie- og fritidsreiser gikk ned med 29 prosent fra 3. til 4. kvartal 2013 og endte på 7,2 milliarder kroner.

– Hovedårsaken til nedgangen ligger først og fremst i at reiser i forbindelse med juleferien er godt planlagt og hovedsakelig kjøpt i løpet av 3. kvartal, sier Kjuus.

Ferie- og fritidsreiser er fortsatt den kategorien av varer og tjenester som vi handler mest på nett. Omsetningen her utgjorde 41 prosent av den samlede netthandelsomsetningen.

Mannfolk vinner nettkampen

Menn bruker i snitt 22 prosent mer per kjøp enn kvinner. Menn netthandlet for 1170 kroner i snitt per kjøp mens kvinner brukte 957 kroner. Kvinner handler derimot oftere. Norske forbrukere bruker i snitt rundt 1 060 kroner per person.

– Unge handler oftere på nett enn eldre, men bruker mindre beløp ved hvert kjøp. Aldersgruppen 18-29 år handler i snitt omtrent 5 ganger på nett per kvartal, og bruker i overkant av 600 kroner per kjøp, mens de over 60 bruker om lag 1 500 kroner per kjøp, men netthandler i snitt kun 3 ganger per kvartal, sier Kjuus.

Andelen av netthandelsomsetning via mobil gikk ned fra 3,7 prosent i 3. kvartal til 1,3 prosent i 4. kvartal. Andelen via pc/mac og nettbrett økte derimot med henholdsvis 87 og 10 prosent. I desember gjennomførte 50 prosent av de spurte et eller flere kjøp på nett i løpet av en 14-dagers periode, mot 42 prosent i november.