Nettverk for økonomer i inkassobransjen

Publisert:

Virke inkasso har etablert et eget nettverk for økonomer i inkassobransjen. Gjennom nettverkssamlingene legges det til rette for påfyll av relevant kunnskap som setter bransjens økonomer bedre i stand til å fylle egen rolle.

Å være økonom i inkassobransjen innebærer et stort ansvar for etterlevelse av myndighetenes krav på området for regnskapsføring og bokføring. I tillegg har mange et viktig ansvar når det gjelder håndtering og avstemming av klientmidler. Arbeidsoppgavene og ansvar varierer for økonomene som jobber i medlemsbedriftene til Virke inkasso. Samtidig er det en rekke gjennomgripende temaer/områder som er viktig for alle som jobber med økonomi i inkassobransjen.

Med utgangspunkt i dette, har Virke inkasso etablert et eget nettverk for økonomer. Nettverket møtes 2-3 ganger per år for å få nødvendig kunnskapspåfyll på relevante områder. I tillegg legges det til rette for gjensidig erfaringsutveksling mellom deltakerne basert på gjensidig tillit.

Som deltaker i nettverk for økonomer i inkassobransjen vil man være med på å utvikle økt innsikt om viktige forhold i skjæringspunktet mellom økonomi og inkasso.

Personer som ønsker å delta i nettverket kan melde sin interesse til Virke inkasso ved leder Iman Winkelman.