NHO struper ideell sektor

Publisert:

​Virke og LO tar i en kronikk i Dagsavisen i dag 3. september et oppgjør med NHOs forsøk på å strupe ideell sektor, private rehabiliteringssentre og privat barnevern.

​Fra før er det kjent at NHO er motstander av arbeidet med å skape likeverdige konkurransevilkår mellom offentlige, ideelle og kommersielle aktører i helse- omsorg og barnevern. Dette arbeidet går ut på å utvikle nye pensjonsordninger som er gode for både virksomhetene og de ansatte, samt å dekke ideelle aktørers og privat rehabiliteringssentres og privat barneverns historiske pensjonskostnader. Virke samarbeider konstruktivt med regjeringen, Stortinget og LO i denne viktige saken. Vi har tro på en god løsning. Dersom denne politikken lykkes vil ideelle aktører ha likeverdige rammevilkår som kommersielle og offentlige aktører. De vil da komme til rette med sine tilbud og egenskaper på likefot med alle andre.  Dette er et viktig bidrag til mangfold, valgfrihet og kvalitet i helse, omsorg og barnevern i Norge.

- Det positive her er at det er et konstruktivt samarbeid mellom regjeringen og Stortinget på den ene siden, og LO og Virke på den andre siden for å løse denne viktige saken sier Vibeke H. Madsen i Virke. – Jeg vil gi honnør til Erna Solberg, Siv Jensen og regjeringen som har tatt denne saken og som snur hver stein for å finne en løsning fortsetter hun. - Jeg vil også gi honnør til LO som jobber like hardt som Virke for å finne gode løsninger her fortsetter hun. Den nye fremtidige pensjonsavtalen er et fremragende eksempel på dette.

Det er for oss uforklarlig at NHO er motstander av dette. Vi vet alle at disse kostnadene har oppstått fordi offentlige oppdragsgivere tidligere påla ideelle aktører, private rehabiliteringssentre og privat barnevern å ha offentlig-like pensjonsordninger. Dette er årsaken til at disse virksomhetene nå har store historiske pensjonskostnader, en såkalt ryggsekk. Denne gjør at de taper konkurransen med kommersielle aktører før konkurransen i det hele tatt har begynt. Hvis vi får fjernet de historiske pensjonskostnadene så vil disse konkurrere om oppdrag og avtaler på bakgrunn av kvalitet og egenskaper, ikke hvilken pensjonsordning de ansatte har. Dette er i tråd med spillereglene i det norske samfunnet og i tråd med verdiene i det norske samfunnet.

- Hva mener så NHO? Skal vi rydde pensjonskostnadene av veien, og skape likeverdige konkurransevilkår for offentlige, ideelle og kommersielle? Eller er det rent bord for de kommersielle før konkurransen i det hele tatt begynner?