Nødvendig med en moderne og fremtidsrettet arbeidstidsregulering

Publisert:

​Virke Kunnskap og Teknologi har i stor grad blitt hørt av regjeringens arbeidstidsutvalg om behovet for et moderne regelverk. 

Virke Kunnskap og Teknologi er opptatt av at IKT- og consultingnæringen har rammevilkår som ivaretar det moderne arbeidslivets behov for fleksibilitet. Mange av våre medlemmer har over lengre tid uttrykt sterk bekymring for at arbeidstid reguleres på en utdatert måte gjennom arbeidsmiljølovens bestemmelser.

Også grensen for når en stilling skal anses som særlig uavhengig, har vært krevende å forholde seg til.  Dette har i vår blitt satt ytterligere på spissen i møte med at et regjeringsoppnevnt utvalg fremmet forslag om viktige endringer som rydder opp i disse forholdende, og tydelig anerkjenner behovet for en bedre lovgivning som gir større fleksibilitet for arbeidsgiver. Dette skjer etter sterkt påtrykk fra blant annet Virke kunnskap og teknologi. Flere av forslagene utvalget tar til orde for, er det i realiteten Virke som har utformet og spilt inn gjennom formelle og uformelle kanaler til gruppen som har jobbet med forslag til endringer i arbeidsmiljøloven. 

Det er gledelig at utvalget har tatt oss på alvor. Nå gjelder det imidlertid å sørge for at regjeringen og  arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie følger opp utvalgets anbefalinger gjennom konkrete forslag til endringer i arbeidsmiljøloven. Også her bruker vi store ressurser på å utøve betydelig påvirkningspress, blant annet i tett samspill med et utvalg av våre medlemmer innen IKT- og consultingbransjen.

Les mer om arbeidsutvalgets forslag her >>