Nøkkeltall i gravferdsbransjen 2016

Publisert:

​ Her kan du finne en oversikt på noen nøkkeltall i gravferdsbransjen, samt utviklingen på antall døde i perioden 2010- 1.halvår 2016. Vi har også hentet inn Statistisk Sentralbyrå sine prognoser for antall dødsfall frem til 2040.