Bli med på konferansen for nordisk-afrikanske samarbeid!

Publisert:

Mann snakker i mikrofon
Konfransier på NABS Summit i år er Mr. Mark Eddo, Founder Mark Eddo Media

Finn ut hvilke muligheter din bedrift har i Afrikas pågående utvikling og transformering!

Privat sektor spiller en viktig og økende rolle for Afrikas utvikling og nordiske bedrifter både kan og bør se på mulighetene.

Hør ministre fra Ghana, Egypt, Sudan og Etiopia om deres tanker om Afrika nåværende situasjon og hva de gjør for å legge til rette for private investeringer.

Et svært relevant emne er for eksempel "Hva kan vi lære av våre konkurrenter fra Kina, India og USA?"

Konferansen inkluderer faglig seminar om finans, energi og teknologi – i sistnevnte har Alisdair Munro, K&T Virke, samtaler med blant annet Jørn Lyseggen, Adm. Dir. Meltwater, Michael Macharia, Adm. Dir. Seven Seas Technologies og Jussi Hinkannen, Adm. Dir. i Fuzu.
For mer info og påmelding på Nordic-African Business Summit 2017, trykk her.