Norge – en handelsnasjon

Publisert:

​Regjeringens stortingsmelding om globalisering og handel gir en god presentasjon av handelens betydning for vekst og utvikling. Virke støtter regjeringens mål om en offensiv WTO-politikk og en fjerning av eksportsubsidier.

Virke er likevel bekymret over Norges svekkede handelspolitiske posisjon i en verden der regionale sammenslutninger og bilaterale avtaler vokser frem, og Virke mener det kan gjøres mer for å åpne opp for import fra fattige land

Handel med utlandet betyr mye for vår vekst og velstand – mer for Norge enn for de aller fleste andre land i verden. Derfor er det viktig at Norge er en pådriver for handelsavtaler, både i WTO og bilaterale avtaler. Virke er glad for at regjeringen inntar en offensiv WTO-politikk, som ikke handler om å finne rom for nye restriksjoner, men å arbeide for en avtale om nedbygging av handelshindre.

Men hva gjør Norge hvis WTO fortsatt strander? Det er en utfordring for Norge at verdenshandelen i stadig større grad utvikles gjennom bilaterale avtaler og avtaler mellom regionale sammenslutninger, der Norge står utenfor. Norge står også uten bilaterale avtaler med seks av verdens ti største økonomier.

Virke mener Norge bør styrke båndene til regionale sammenslutninger i Asia, Sør-Amerika og Afrika. Norge bør få til en frihandelsavtale med Øst-Afrika (East African Community). Og det er viktig at Norge kopler seg til en evt transatlantisk handels- og investeringsavtale (TTIP).

Virke er glad for at regjeringen faser ut eksportsubsidier. Subsidiert eksport av jarlsbergost fases ut frem til 2019. Dette er i tråd med Doha-prinsippene og utviklingslandenes krav om at de ikke utkonkurreres på verdensmarkedet av rike lands subsidier.

Virke mener Norge kan ta mer offensive skritt for å styrke handelen med utviklingsland. Det er fortsatt en utfordring at tollbeskyttelsen er høyest for sektorer hvor utviklingsland ofte har størst forutsetning for å delta i det internasjonale varebyttet. Virke mener Norge må fjerne den resterende tekstiltollen, som ligger på om lag 700 millioner kroner. Denne rammer både utviklingsland og norske forbrukere.

Virke er glad for at regjeringen vil vurdere endringer av innretningen av GSP-ordningen som gir ytterligere lettelser for de nest fattigste utviklingslandene. Virke mener regjeringen også må endre auksjonssystemet ved tollkvoter, som i praksis virker som et importhinder, og gjennomgå opprinnelsesreglene med sikte på å tillate mer delproduksjon fra fattige land.

Les Virkes innspill til stortingsmeldingen om globalisering og handel her.