Norge blant de aller billigste på legemidler i Vest-Europa

Publisert:

For alle legemidlene sett under ett, er det bare Storbritannia som er billigere enn de norske apotekene. Det viser fersk forskning fra SNF.

For legemidler under trinnprisregulering er Norge billigere enn alle andre land i sammenligningen. Forskningsrapporten viser også at de norske apotekene har blant de laveste marginene.

Denne rapporten er et meget viktig kunnskapsgrunnlag for myndighetene som regulerer vilkår for apotekene. I forslag til statsbudsjett 2012 kutter Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) trinnprisen for virkestoffet Simvastatin. Forslaget er ikke tilstrekkelig utredet og sees ikke i et helhetsperspektiv. HOD burde ha avventet prisundersøkelsen før de gjorde sin vurdering – næringen er avhengig av at endringer i rammevilkår baseres på kunnskap.
Undersøkelsen tar utgangspunkt i de 300 mest solgte virkestoffene og sammenligner prisene i følgende ni referanseland: Østerrike, Belgia, Danmark, Finland, Tyskland, Irland, Nederland, Sverige, og Storbritannia.