Norges viktigste servicetilbud

​Om kort tid starter ferietrafikken for alvor. I følge en spørreundersøkelse vil nesten 1 av 3 nordmenn dra på bilferie i år.  Basert på ferske funn fra Virkes egen reisevaneundersøkelse, vet vi også at trenden peker tydelig i retning av at stadig flere nordmenn planlegger å feriere i eget land. Dette er godt nytt!

​Fra før vet vi at sommeren er høysesong for utenlandske turister. For mange betyr dette økt trafikk sammenlignet med resten av året. Når trenden peker i retning av at stadig flere nordmenn foretrekker å feriere i eget land, betyr det også mer trafikk og flere besøk på norske kiosker og bensinstasjoner. I neste omgang genererer dette økt etterspørsel etter bensin, bilvask og måltider. Stadig flere stasjoner tilbyr også gode ladeløsninger for el-biler slik at produktene og tjenestene som tilbys av den enkelte kjede er i konstant utvikling.

La oss heller ikke glemme at yrkestrafikken fortsatt er viktig for mange av våre medlemmer. Mange steder er forholdet mellom sjåfører og stasjon tett. Det handler både om service og tilgjengelighet, men også ofte om den gode relasjonen mellom kjøpmannen og alle dem som har veien som sin arbeidsplass.

I sum representerer landets bensinstasjoner et av Norges viktigste servicetilbud. Døgnet rundt - Året rundt. Overalt der folk ferdes. Alltid.

For oss er det viktig at også myndighetene og politikerne forstår dette - og tydelig anerkjenner KBS-sektorens betydning i et nærings- og samfunnsperspektiv.  Uten en sterk forståelse for næringen, er det vanskelig for sentrale beslutningstakere å se hvilke vedtak som må til for å gi bransjen gode og riktige rammevilkår som sikrer framtidig vekst. 

Det tar tid å posisjonere bensinstasjonsnæringen. Vi har liksom hele tiden vært lillebroren til dagligvarehandelen og det er ofte de som kommer i fokus når konkurranseforhold skal debatteres. Samtidig opplever vi stor forståelse og stadig sterkere støtte for vårt politiske påvirkningsarbeid angående konkurranse på like vilkår. Dette fordi politikerne også deler et felles ønske om å bevare og utvikle lønnsomme arbeidsplasser innenfor en bransje med mange dyktige kjøpmenn og engasjerte ansatte.

Gjennom Virke KBS har vi lyktes med å samle Norges viktigste servicenæring.  Nå skal vi utnytte vår posisjon og rolle til å drive gjennom viktige endringer som styrker KBS-sektorens konkurransekraft. I tillegg skal vi levere markedets beste fordelsprogram og fortsette arbeidet med å utvikle gode tariffordninger som ivaretar virksomhetens behov.

I høst møtes mange av oss på årets viktige samling for bransjen, Virkes KBS-konferanse. Vi skal igjen forsøke å ta pulsen på næringen samt presentere viktige utviklingstrekk. I likhet med mange andre er jeg imponert over innovasjonsevnen til kjedene og jeg er veldig sikker på at vi går en spennende tid i møte. Jeg gleder meg til å fortsette vår felles innsats for Norges viktigste servicenæring.

Med ønske om en god sommer,

Torstein Schroeder

Direktør Virke KBS