Normer for god yrkesetikk

Publisert:

 For alle ansatte i Consulting Norges medlemsvirksomheter

  • Hver medlemsvirksomhet (heretter ”medlemmer”) skal påse at alle deres medarbeidere etterfølger Consulting Norges normer for god yrkesetikk, samt sikre at alle ansatte har tilstrekkelig kompetanse for å kunne håndtere oppdrag på en profesjonell måte.
  • Medlemmer skal alltid utføre oppdrag på en måte som tar hensyn til interessene til kunden.
  • Medlemmer skal alltid utøve sitt virke på en måte som aldri går utover konfidensialiteten til kunder.
  •  Medlemmer skal alltid bekrefte arbeidsmetoder og arbeidsverktøy samt bekrefte økonomiske vilkår og andre betingelser til kunder før ethvert oppdrag påbegynnes.
  • Medlemmer skal alltid forberede ethvert oppdrag ved først å gjøre en grundig analyse av oppdragsgivers situasjon og behov og dette arbeidet skal alltid resultere i en oppdragsspesifikasjon – som må godkjennes av kunden før oppdraget påbegynnes.
  • Medlemmer skal ikke misbruke kundeinformasjon mottatt i forbindelse med utførte oppdrag eller anbudsprosesser på noen som helst måte.
  • Medlemmer skal ikke kommentere konkrete oppdrag i media. Dette gjelder egne så vel som andre virksomheters oppdrag.
  • Medlemmer skal utøve sitt virke på en måte som ikke skader bransjens rykte eller medfører negativ omtale for foreningen.