Norsk Monitor Treningssentrene – arenaen med sterkest vekst

Isiste måling fra Norsk Monitor (2011/2012) oppgir 32 prosent av den voksne norske befolkningen at de har treningssentre som sin hovedarena for trening.

Tilsvarende tall fra 1985 viste 9 prosent. Vi ser en markant økning i antallet som trener på egenhånd, det vil si ikke-organisert. Mentalt og fysisk overskudd og forebygging av helseplager er de viktigste motivene for fysisk aktivitet, - befolkningen sett under ett. Mangel på tid og økonomi (”for dyrt”) oppgis som de to viktigste årsakene til ikke å drive fysisk aktivitet.

Se presentasjon fra Norsk Monitor her.