Norsk motebransje blir grønnere

Publisert:

​Utleie av parkdresser og abonnement på basisklær er blant konseptene som er utviklet for å gjøre norsk motebransje bedre på miljø og sosiale rettigheter.

Foto: Moods of Norway

​- Motebransjen har jobbet med bærekraft i mange år, men må, som resten av næringslivet, hele tiden jobbe for å bli bedre. Bærekraft kan være et konkurransefortrinn for norsk motebransje, sier Camilla Skjelsbæk Gramstad, miljøansvarlig i Virke.

Virke har i vår deltatt i innovasjonsprogrammet TRIPPEL sammen med en rekke aktører som Helly Hansen, Filippa K, Moods of Norway, Varnergruppen, Innovasjon Norge, Doga, miljømerket Svanen og Fretex.

Trippel gevinst
TRIPPEL er initiert av innovasjonsbyrået Æra i samarbeid med Scandinavian Design Group. De har samlet private, offentlige og frivillige aktører til en allianse som nå jobber sammen for å utvikle fremtidsrettede motekonsepter.

Visjonen i TRIPPEL er å utvikle og vise frem konkrete forretningskonsepter som er med å løse en av de store flokene vi står overfor. Konseptene skal svare til tanken om en trippel bunnlinje, hvor det skapes trippel verdi målt i mennesker, miljø og penger.

- Tekstilbransjen får mye oppmerksomhet for utfordringer knyttet til samfunnsansvar og bærekraft. Det kastes for mye klær, arbeidere i lavkostland får dårlig betalt, vi sløser med ressurser, det brukes mye kjemikalier og vi som er kunder bruker for lite av forbrukemakten vår. Alle vet det, men få gjør noe med det. Derfor startet vi prosjektet TRIPPEL, sier initiativmaker Mads Bruun Høy.

Tar ansvar
Etikken i i tekstilbransjen har blitt mye diskutert den siste tiden. Nylig har Stortinget bestemt at regjeringen skal utrede ny etikkinformasjonslov, som skal føre til økt åpenhet rundt produksjonskjeden av blant annet tekstilvarer. Blir en slik lov vedtatt, vil forbrukere ha rett på informasjon om de etiske sidene ved produksjonen, slik som arbeidernes lønn, arbeidsforhold, sikkerhetsutfordringer og miljøhensyn.
Gjennom initiativer som TRIPPEL tar aktører i bransjen selv ansvar for å utvikle seg i retning av en mer rettferdig produksjon av klær.

 - Målsettingen er like enkel som den er flokete, å skape en lønnsom og

bærekraftig klesindustri med positiv innflytelse på forbrukere, sier Bruun Høy.

Prosjektet har jobbet med miljøvennlige materialer, konsepter for resirkulering og gjenvinning, og hvordan endre forbrukeratferd knyttet til mote. Den 10. juni ble konsepter og løsninger for en mer bærekraftig tekstilbransje presentert for en fullsatt sal på Doga. Blant annet ble det vist fram 100 % norskproduserte plagg fra Moods of Norway, løsning for leie av parkdresser fra Helly Hansen, eller abonnement på basisplagg fra Varnergruppen.

Fremtidens motebransje
I 2011 var mengden tekstilavfall i Norge 113.000 tonn. Selv om 95 prosent av alle brukte tekstiler kan gjenbrukes eller gjenvinnes blir mesteparten i dag brent. Bransjen står for en betydelig andel av verdens CO2-utslipp og ikke minst et stort overforbruk av knappe ressurser som vann. Samtidig lever mange mennesker under dårlige kår.

- Vi har fått utvidet horisonten vår på hvordan man kan jobbe mot bærekraftighet i tekstilbransjen. Før var vi mest fokusert på å holde orden i sysakene. Nå er vi mer bevisste på selve produktene, tjenestene og ikke minst at forretningsmodellen også kan endres på, der vi ser på bærekraft som vår nye konkurransekraft, sier Annabelle Lefeburé-Henriksen, Director Sustainability i Varner-Gruppen.