Norske butikkjeder går på nett

Publisert:

​O ver halvparten av norske butikkjeder selger varer også på nett, viser en ny studie fra Virke Handel.

Norsk netthandelen er i vekst, og i følge Virkes eHandelsbarometer ble det handlet varer for 6,78 mrd. kroner i 1. kvartal 2015. Med økt netthandel kommer også flere norske butikkjeder på nett, og i dag har 55 prosent av norske butikkjeder nettbutikk, sier Johanne Kjuus, fagsjef handel i Virke. Analysen er basert på en kartlegging av 390 butikkjeder innen 40 ulike bransjer.

Det er imidlertid store bransjevise forskjeller, sier Kjuus. Innen elektronikk, belysning og foto har i dag alle kjedene også nettbutikk, mens kun et mindretall av kjedene innen møbelbransjen, kjøkkenutstyr og fargevarer har nettbutikk. Innen dagligvare er det foreløpig ingen av de store kjedene som tilbyr egen nettbutikk. Innen sportsbransjen har 74 prosent av butikkjedene nå nettbutikk, der XXL nå er Nordens største nettbutikk innen sportsegmentet, etter en periode med sterk vekst. I underkant av 8 prosent av XXL sin omsetning genereres nå via nettbutikken. – Vi ser at stadig flere butikkjeder har gode og informative nettsider som både inspirerer og veileder, sier Kjuus.

At andelen butikkjeder som ikke er på nett foreløpig er større, tror Kjuus har sammenheng med at det fortsatt er mange som blir skremt av den store investeringskostnaden som kreves ved etablering av gode netthandelsløsninger i stor skala. Dessuten er det nok fortsatt enkelte som er redde for å kannibalisere på sine fysiske butikker. Vi er samtidig kjent med at en rekke kjeder planlegger å gå på nett i løpet av 2015, og i løpet av et par år vil nok de fleste butikkjedene tilby en eller annen form for nettløsning, sier Kjuus.

Les rapporten Netthandel blant norske butikkjederher.