Ny avfallspolitikk fra regjeringen

Publisert:

​Miljøvernminister Bård Vegard Solhjell la den 5.august fram regjeringens avfallsstrategi. Gjenvinningen av avfall har økt fra 73 prosent i 2005 til 87 prosent, og regjeringens målsetting er å øke den ytterligere.

–Det viser at næringslivet har oppnådd gode resultater med sine returordninger. Dette må vi bygge videre på. Da er ikke forslaget om kommunale avfallssug veien å gå, sier adm.direktør Vibeke H Madsen i Virke.

Avfall er i  større og større grad blitt en ressurs, i stedet for et problem. Derfor er det en målsetting fra regjeringen å øke gjenvinningsgraden av en rekke typer avfall.

Virke er positive til mange av initiativene regjeringen nå inviterer til. En vesentlig forutsetning er at bransjene selv kan være med på å utforme og drifte ordninger for avfallsinnsamling. Vi må bygge videre på suksesshistoriene fra blant annet panteordninger og materialgjenvinning.

Derfor mener Virke at regjeringen bommer kraftig med sitt forslag om å innføre tilknytningsplikt for kommunale avfallssug. Dette er lite kostnadseffektivt og vil undergrave eksisterende ordninger i næringslivet. Miljødirektoratet anbefaler ikke å innføre slike kommunale avfallssug. Det er tvilsomt om det vil bidra til å øke gjenvinningsgraden.

-Dagligvarebransjen har for eksempel egne systemer for avfallsretur som fungerer godt i dag, og innføring av tilknytningsplikt for avfallssug vil undergrave denne typen frivillige initiativer, sier Madsen.

Blant de viktigste elementene i strategien er for øvrig en forpliktende avtale med matvarebransjen om å redusere matsvinnet, innføre en ordning der produsenter av fritidsbåter får ansvar for innsamling, økt gjenvinning av plastavfall og bygg- og anleggsavfall, samt økt innsamling av tekstilavfall og elektronisk avfall.

Virke støtter ambisjonene om å øke gjenvinningen, og mener vi er på god vei i mange bransjer.

Virke er glad for at regjeringen ønsker å bygge videre på den betydelige innsatsen frivillige aktører gjør for klesinnsamling.

-Tekstilavfall er en betydelig ressurs  som i dag utnyttes godt av aktører som Fretex og UFF. Det det er mulighet for ombruk, bør vi satse på det, sier Madsen.

Virke støtter og deltar i Miljøverndepartementets initiativ for å redusere matsvinnet gjennom bransjesamarbeid.

-Her har bransjen allerede aktiviteter og ambisiøse mål. Vi er glad for at regjeringen vil løfte dette arbeidet, sir Madsen.

Les mer om regjeringens avfallsstrategi.