Ny bevegelse i EU på forslaget om reviderte flypassasjerrettigheter

Publisert:

Rådet i EU har nylig gjenopptatt diskusjonene på forslaget om revideringen av forordningen om flypassasjerers rettigheter, som den siste tiden har vært blokkert på grunne av diskusjoner om politiske spørsmål som ligger utenfor selve forordningen.

Medlemslandene i EU har nå kommet til enighet om å gjenoppta diskusjonene om disse spørsmålene med et formål om å kunne vedta en felles posisjon fra Rådet innen utgangen av første halvdel av 2015.

  • Vi er glade for at det på nytt er bevegelse i dette arbeidet og håper det vil føre til et regelverk som er enklere å praktisere og forholde seg til for både de reisende og aktørene i reisemarkedet, sier bransjedirektør i Virke Reise Utland Sverre McSeveny-Åril.

Av de viktigste spørsmålene for Virke Reise Utland sine medlemmer er forslaget om en klarere tidsangivelse av fristene som utløser krav til standardkompensasjon hos passasjeren ved forsinkelser, en klargjøring av hva som er å anse som en ekstraordinær omstendighet, samt forslag om innføring av en tidsbegrensning på flyselskapets ansvar for å tilby forpleining (hotellovernattinger og mat) ved ekstraordinære hendelser som lammer flytrafikken i lengre perioder, som for eksempel ved vulkanutbrudd.

Virke Reise Utland vil fortsette å følge denne prosessen på vegne av våre medlemmer gjennom vår deltakelse i ECTAAs juridiske komité.