Ny bransjenorm for formidling og salg av flybilletter og pakkereiser over internett

Publisert:

Forbrukerombudet offentliggjør nå en ny bransjenorm for formidling og salg av flybilletter og pakkereiser over internett. Virke Reise Utland har vært sterkt engasjert i utformingen, men direktør Rolf Forsdahl sier at reglene er mer belastende for hans medlemmer enn hva han ønsket.

– Men Forbrukeombudet har lagt seg på føringene i e-handelsloven, og dermed er vår påvirkingsmulighet begrenset, sier Forsdahl, som peker på at Forbrukerombudet har tatt Virkes synspunkter til følge der de juridiske rammene tillater det.

– Reglene er en bransjenorm, sier Forsdahl, og vi vil selvsagt informere våre medlemmer om denne, med beskjed om at normen bør følges. Virkes sterkeste ankepunkt er at flyselskapenes eget billettsalg over internett ikke er fanget opp av denne normen, men underlagt  egne regler fra FO som framstår som  mykere i kantene enn hva det nye regelsettet er, sier reisebransjedirektøren.