Ny emballasjeforskrift trer i kraft allerede 1.9.2017

Publisert:

Krav om medlemskap i returordning fra 1.1.2018

Minst 1000 kg

Krav om medlemskap gjelder bedrifter som importerer eller produserer emballerte varer, og som tilfører det norske markedet minst 1000 kg emballasje av en emballasjetype per år.

Forskriftens mål

Forskriften har som mål å regulere konkurransen blant returselskapene og sikre like konkurransevilkår i tillegg til å lovfeste at alle vareprodusenter må ta ansvar for emballasjen gjennom et godkjent retursystem. Grønt Punkt Norge med tilhørende materialselskaper har tatt dette ansvaret på vegne av næringslivet i snart 25 år. Miljømyndighetene har vært meget fornøyd med det arbeidet som her er gjort, men med nye aktører har man sett behov for lovfestede krav og reguleringer.

Implementering i to trinn

Først settes det krav til at de produsentansvarsselskapene som ønsker å operere kan dokumentere at de tar forholdsmessig ansvar for alle emballasjetyper deres medlemmer setter på markedet og gjør dette over hele landet. Dette trer i kraft allerede 1. september 2017.

Dernest vil det fra 1. januar 2018 være krav til godkjent innsamling og behandling av brukt emballasje. Fra samme dato pålegges også alle vareprodusenter og importører å ta ansvar for emballasjen de setter på det norske markedet gjennom et myndighetsgodkjent system.

Dersom din bedrift allerede er medlem i Grønt Punkt Norge vil bedriftenes forpliktelser i forhold til den nye forskriften være ivaretatt.

Vi anbefaler alle våre medlemmer som ikke er medlem i Grønt Punkt Norge, å ta kontakt med Grønt Punkt Norge for å sørge for at egen bedrift har dette i orden.