Ny flyseteavgift fra 1. april 2016

Publisert:

I statsbudsjettet for 2016 er det enighet om å innføre en avgift på flyreiser, der personer må betale 88 kroner ekstra for hver flyreise de foretar seg innenlands og ut av landet. Avgiften skal etter planen innføres fra 1. april 2016.

Virke mener konsekvensene av innføringen er for dårlig utredet. Det er nærliggende at det vil være næringslivet og reisende i distrikts-Norge som vil lide mest ved å bli påført høyere transportkostnader og redusert rutetilbud som følge av denne avgiften.

Dette er spørsmål som burde vært bedre utredet før man velger å innføre en slik avgift.

Les mer om flypassasjeravgiften på Stortingets sider her.