Ny og bedre strategi mot arbeidslivskriminalitet

Publisert:

Regjeringen har lagt frem ny strategi mot arbeidslivskriminalitet. Strategien er en samling av flere gode tiltak som skal sikre et mer helhetlig arbeid mot arbeidslivskriminalitet.

​– Det er meget positivt at regjeringen med statsministeren i spissen tar tak i problemene. Vi må alle jobbe samlet mot dem som truer et sikkert og seriøst arbeidsliv, sier Vibeke Hammer Madsen, administrerende direktør i Virke.

Arbeidslivskriminalitet er en samlebetegnelse flere forskjellige typer av kriminalitet som for eksempel svart arbeid, manglende lønnsutbetalinger og arbeid uten arbeidstillatelse. Det som kjennetegner arbeidslivskriminalitet er at det er systematiske overtredelser av lover og regler med alvorlige konsekvenser forarbeidstakere, virksomheter, bransjer og samfunnet. 

Strategien inneholder seks prioriterte områder

1)Samarbeid med partene i arbeidslivet

2)Kontroll og oppfølgning

3)Innkjøp

4)Kunnskap

5)Informasjon

6)Internasjonalt samarbeid

Hvert enkelt område er nærmere beskrevet i konkrete tiltak som skal iverksettes eller utredes. Totalt er det 22 tiltak med flere forskjellige ansvarlige departementer. Statsministerens kontor skal koordinere arbeidet.

Et tiltak som Virke har ønsket er evaluering av tidligere innførte tiltak mot sosial dumping og at man skal vurdere det samlede omfanget av tiltak. – Dette er viktig. Evaluering av innførte tiltak er helt nødvendig for å vite hva som virker og hva som bare pålegger seriøse virksomheter flere byrder, sier Hammer Madsen.

– Vi håper at regjeringen også vil sikre gode utredninger av alle andre nye tiltak før de innføres, sier Hammer Madsen. For eksempel ønsker regjeringen å innføre hjemmel til å begrense antall kontraktsledd ved offentlige anskaffelser. – Dette tiltaket bør ikke bare utredes i forhold til EU-retten, men man bør også se på mulige konsekvenser for små og mellomstore virksomheter.

Et annet godt tiltak er videreutvikling av treparts bransjesamarbeid i utsatte bransjer. Bransjeprogrammene i renhold, transport og uteliv er meget gode arenaer for oppfølging av bransjene og innsamling av informasjon.

– Samlet sett er strategien et godt utgangspunkt med flere gode tiltak, sier Hammer Madsen. Men det viktigste er å sikre et sterkt samarbeid mellom alle partene i arbeidslivet. Det er en helt nødvendig forutsetning for å lykkes i arbeidet mot arbeidslivskriminalitet.

Les hele strategien i pdf her