Ny rapport: Kreative Næringer i Norge 2008- 2014

Publisert:

​ Handelshøyskolen BIs forskningssenter for kreative næringer, BI:CCI la nylig frem en kartlegging av de kreative næringenes utvikling i   Norge i perioden 2008 – 2014 .

De kreative næringene har hatt en vekst i verdiskapning på 15% i perioden 2008 – 2014. I samme periode har fastlandsøkonomien hadde en vekst i verdiskapningen på hele 39%. Når det gjelder sysselsetting vokser denne raskere i den kreative næringen enn resten av fastlandsøkonomien. Andelen sysselsatte i de kreative næringene i Norge på 4,3 av sysselsettingen, mens i EU ligger den på 3,3%. BIs kartlegging stadfester også at bransjen er dominert av småselskaper og enkeltmannsforetak.

Noen bransjer gjør det veldig bra, mens andre sliter. Aviser og media er utgjør en stor del av næringen. Denne har opplevd så stor nedgang og restrukturering, noe som gir utslag for de totale tallene. Delvis på grunn av at denne bransjens nedgang, er veksten i næringen lavere enn den norske økonomien forøvrig. Dette på tross av at de fleste av de andre bransjene har hatt en over gjennomsnittlig høy vekst i perioden.

Last ned rapporten her >>