Delmål 1 nådd for ny Standard for god gravferdsskikk

Publisert:

Utvalget i Virke Gravferd som har jobbet med å utarbeide ny Standard for god gravferdsskikk har nå kommet til delmål 1. Nå vil vi vite hva DU tenker!

Det er tid for høringsrunde ut i organisasjonen, og vi ønsker oss et bredt engasjement og gode diskusjoner i byråene, lokallagene og bransjen.

Spørreundersøkelsen finner du her med spørsmål om standarden, i tillegg til at det er et stort, åpent kommentarfelt som du kan bruke til å skrive det du er mest opptatt av.

Husk; det er like viktig å få frem det du er enig i, som det du er uenig i!

Høringsfristen er 30. november, deretter vil styret behandle høringsuttalelsene, og ny Standard for god gravferdsskikk legges frem for vedtak på årsmøtet i Virke gravferd i 2019.

På forhånd TAKK for dine synspunkt – det er sammen vi lykkes!