NY UNDERSØKELSE: Incoming 2017

Publisert:

Havøysund, Nasjonal Turistveg. Foto: Jarle Wæhler/ Statens Vegvesen

Incoming 2017 er en nasjonal undersøkelse for å synliggjøre de innkommende reiseoperatørenes betydning.

Undersøkelsen Incoming 2017 er gjennomført på oppdrag av Virke og Innovasjon Norge og del av det nasjonale incomingprosjektet, der NCE Tourism, NordNorsk Reiseliv AS, Trøndelag Reiseliv AS og HANEN er samarbeidspartnere. Denne er en oppfølging og videreføring av Incoming 2013.

• Metode: Incoming 2017 er gjennomført som en kvantitativ spørreundersøkelse. Noen av resultatene er fulgt opp med en kvalitativ undersøkelse ved personlige dybdeintervjuer med både operatørene og et utvalg leverandører.

• Operatørenes virksomhet dekker et mangfold av forretningsområder, og det er glidende overganger mellom disse. 13 av 25 oppgir at de kun arbeider som Incomingoperatør. De øvrige driver også som Turoperatør, Aktivitetsselskap/adventure, Reisebyrå, Guideselskap, MICE-arrangør, DMC (Destination Management Company) og Cruiseagent. Respondentene tilbyr et bredt spekter av Produktpakker for FIT, Special Interest Tours, Groups, Adventure, Excursions, Culture, Incentive, Technical Visits, Cruise, Events, Congress and conference og Meetings.

• Regioner/land: På spørsmål om hvilke land som er de 3 viktigste i de respektive verdens-delene skåret Tyskland høyest i Europa i 2013, nevnt av 15 respondenter (24 %) av de som har Europa som marked. Med en nedgang til 16 % i 2017 er de forbigått av både Storbritannia (24 %) og Frankrike (18 %). I Nord-Amerika er USA fortsatt størst (47 %), men Canada har kommet etter, og differansen mellom disse er nå bare 9 %, mot 17 % i 2013.

Samarbeid: På en skala fra 1-5 (hvor 5 er mest fornøyd) fikk reiselivsbedriftene i 2013 en gjennomsnittsskår for de 14 variablene på 3,12. I 2017 var den redusert til 2,93.

Interesser: På spørsmål om hvilke andre/nye aktiviteter operatørene kunne være interessert i utover de produktpakkene og kategoriene de tilbyr i dag, skårer Nordlys, Lokal Mat, Lokalhistorie, Kystopplevelser, Arkitektur/Design, Museer, Bygdeopplevelser & kunst høyt. Mens Helse/Wellness & idrettsarrangement skårer forholdsvis lavt.

• Bærekraft: Nytt spørsmål i 2017 var en vurdering av viktigheten av å kunne tilby bærekraftige produkter. Her gir operatørene en skår på hele 4,50 (på skalaen 1-5 der 5 er svært viktig).

 Incoming 2017 er utarbeidet av Heyerdahl Refsum AS.

Last ned undersøkelsen her
Les mer om incomingbransjen her