Nye alminnelige vilkår for pakkereiser

Publisert:

​Den 1. januar 2015 trådte nye alminnelige vilkår for pakkereiser i kraft med virkning for reiser solgt etter denne dato.

Vilkårene er fremforhandlet mellom Virke Reise Utland og Forbrukerombudet og det er oppnådd enighet om en rekke viktige punkter for våre medlemmer, herunder om depositum og avbestilling. Virke Reise Utland er fornøyd med å få vilkårene på plass da disse både gir økt forutberegnelighet for både våre medlemmer og for deres kunder.

De nye alminnelige vilkår for pakkereiser finner duher

Nye regler på trappene

Det forventes imidlertid at man på nytt må forhandle om nye vilkår på området når nytt pakkereisedirektiv vedtas i EU. Pakkereisedirektivet står høyt oppe på agendaen i EU om dagen og man arbeider nå for å få på plass direktivet før sommeren 2015.

Les også: Revisjonen av pakkereisedirektivet – enighet om veien videre