Nye bransjestatistikker for musikk, litteratur og visuell kunst

Publisert:

Mandag 12. desember lanserte Kulturrådet ferske statistikker for musikk, litteratur og for første gang også for visuell kunst. Tallenes tale er klar; med en samlet omsetning på 11,5 milliarder kroner i 2015 er disse bransjene viktige i norsk næringsliv.

Rapporten, som er utarbeidet av Rambøll Management Consulting på vegne av Kulturrådet og Kulturdepartementet ble lansert på et seminar i Oslo mandag 12. desember, der den samlede omsetningen for hver bransje ble presentert, ved å samle inn tall for tre hovedkategorier: salgsinntekter, opphavsrettsinntekter (vederlagsinntekter) og fremføringsinntekter.

Direktør i Virke Kultur, Line Endresen Normann, deltok i en panelsamtale ledet av Georg Arnestad, kulturforsker ved HiSF.

- Vi vil takke Kulturrådet og Kulturdepartementet for at de prioriterer slik statistikk. Tallene viser stabil og positiv utvikling og understreker at folk trenger god kunst, litteratur og musikk selv i nedgangstider, sa Endresen Normann.

Tallmaterialet som er samlet inn gir grunnlag for å se noen overordnede trekk ved bransjene og gir også kunnskap om nyere utviklingstendenser. Eksempler på dette er veksten i det digitale markedet og utviklingen av kunsteksport.

Musikk Rapporten viser at den norske musikkbransjen omsatte for 3,7 MRD kr. i 2015. Det er en vekst på 5 prosent sammenlignet med fjoråret. Litt over halvparten av den totale omsetningen kommer fra konsertvirksomhet. Salgsinntekter fra fysisk salg har stupt de senere årene, men har i 2015 en liten oppgang, blant annet gjennom vinylsalg og godt hjulpet av offensive CD-kampanjer. Streaming fortsetter å øke, mens nedlasting fortsetter å synke kraftig.

Litteratur Omsetning for den norske litteraturbransjen var på 5,9 MRD kr i 2015. Statistikken viser videre at den norske litteraturbransjen har et sterkt hjemmemarked, mens eksportvirksomheten står for en relativt liten del av omsetningen.

Visuell kunst De samlede inntektene i det visuelle kunstfeltet var 1,85 MRD kr i 2015, bestående av inntekter fra salg av visuell kunst, visninger og vederlag og opphavsrett. Herav utgjør inntektene fra salg 1.7 MRD kr.

Last ned hele rapporten her.

Se programmet til lanseringsseminaret her

Les mer om Kulturrådet